Osterøy klatreklubb
Boltebibel
Tysse
Heldal
Valestrand
Lonevåg
Haus
Ruter etter grad
 
Sanatoriet

Kart over HausHaus

Haus har matvare-butikk med bensin-stasjon. Det er meget gode bade-muligheter i tilknytning til klatrefeltene. Feltene ligger bare 5 minutters kjøretur fra Osterøybrua.

Mangers minne, 6+ Ligger litt for seg selv ved Haus skule. Rappeler ned på sørsiden til svaberg. Ruten er boltet.
Sanatoriet, Haus Dette er et solrikt sted med flere buldreproblemer. 10 ruter som stort sett er korte og harde. Lenger inne gir en flaggstangsnor i et tre muligheter for å sette opp topptau til tre lettere muligheter. Disse er ca 10m. Tilkomst: Feltet ligger ved siden av barnehagen.
Mjeldavatnet, Haus Vass over ved elveosen og gå forbi steinnaustet. Rutene starter der det er bygget en sti med steiner. Korte bratte ruter med bolter og snufeste. Tilkomsten er absolutt best ved lavvann.
Mjeldavatnet, Haus
1. 6-, 12m
2. 6, A0, 15m
3. 5, 7m
4. 5, 10m
 Oppdatert: 17.02.2012  

 

Lobas a/s
Jon Solberg a/s
Sjøtroll

Utsikt fra "Storen"
Norges klatreforbund Filuftslivets fellesorganisasjon

Advarsel: Klatring kan være helseskadelig!
Klatring kan være ekstremt farlig. For å redusere risikoen er det viktig at de som klatrer har de nødvendige kunnskaper. Dette kan en tilegne seg ved å gå på kurs, eller å være med en erfaren klatrer.

E-Post til Osterøy klatreklubb: post@klatre.info
E-Post til Webmaster: webmaster@klatre.info
 
Til toppen av siden