Osterøy klatreklubb
Boltebibel
Tysse
Heldal
Valestrand
Lonevåg
Haus
Ruter etter grad
 
Trond på Pink Panther (5+)

Boltebibel - klatrefører for Osterøy

Tysse Heldal Lonevåg Valestrand Haus Osterøy er, med sine rundt ett hundre bolta ruter, et innholdsrikt og variert tilbud til dem som ønsker tilrettelagt klippeklatring. Vanskelighetsgradene varierer fra 3 til 9-/9.

 

Rutene på Osterøy er stort sett bolta. I rutebeskivelsene i denne føreren er det nevnt spesielt hvis ruten ikke er boltet. Bolter som er satt etter 1991 er rustfrie. Det er viktig at den som benytter boltene selv vurderer om bolten kan brukes. Dårlige bolter må innrapporteres til Helge Stokstad, umiddelbart.

 

Osterøy ligger nordøst for BergenKlatreføreren inneholder fem web-side med beskrivelse av klatremulighetene på ulike felt i fem bygdene. Til sammen er 11 felt beskrevet. I tillegg finnes en side med ruter etter grad, og en side om inneklatring på Osterøy. Med sine nesten 50 ruter fordelt på tre felt er Tysse stedet med de fineste rutene på Osterøy. Hvis du har gått en ny rute, eller på andre måter har kommentarer eller rettelser til føreren, ber vi om at du formidler dette f.eks. via E-post.

 Oppdatert: 17.02.2012  

 

Lobas a/s
Jon Solberg a/s
Sjøtroll

Utsikt fra "Storen"
Norges klatreforbund Filuftslivets fellesorganisasjon

Advarsel: Klatring kan være helseskadelig!
Klatring kan være ekstremt farlig. For å redusere risikoen er det viktig at de som klatrer har de nødvendige kunnskaper. Dette kan en tilegne seg ved å gå på kurs, eller å være med en erfaren klatrer.

E-Post til Osterøy klatreklubb: post@klatre.info
E-Post til Webmaster: webmaster@klatre.info
 
Til toppen av siden